Cisco ASA – zdalne nieuwierzytelnione wykonanie kodu na urządzeniu poprzez dziurę w obsłudze IPsec