Zahardcodowane hasło SSH w Fortinecie – może być wykorzystane jako backdoor